Strandpromenad får asfalt

I höst får strandpromenaden i Hudiksvalls yttra hamn asfalt. Tanken var att den nya promenaden mellan småbåtshamnen och Djuped skulle få asfalt i sommar, men buskörning på promenaden har förstört markberedningen, som var klar till semestern.

– Det har varit rallykörning på gång- och cykelvägen under sommaruppehållet. Det var vältat och jämnt när vi tog semester men vi har sett tydliga kör av buskörning, säger Mikael Andersson, arbetsledare på Tekniska kontoret, till Hudiksvalls Tidning (23/7 2003).

Arbetet med att ställa i ordning promenadstråket har kommit igång efter ett sommaruppehållet. Just nu gräver kommunen ner elkabel till belysning längs sista biten av stråket.

När arbetet är färdigt kommer det att vara en sammanhängande promenad från den nya soldäcket vid Möljen via stenkajen till de grå sjöbodarna vid småbåtshamnen, där den nyanlagda och asfalterade gång- och cykelvägen tar vid med belysning var 24:e meter. Promenaden ansluter till Gräsmaln via Kabelvägen öster om Anderssons plåt.

Längs vägen finns bänkar, bord och två grillplatser.

Redan sommaren 2012 kom mycket på plats. Då placerade kommunen ut sexton sittbänkar och tre bord. Längs med stenajen finns åtta bänkar, i småbåtshamnen fem bänkar och två bord, nedanför Sunfab fyra bänkar och ett bord. Bänkar och bord är rejält förankrade med betongfundament, så de inte ska hamna i vattnet eller komma på drift till lands.

Totalt investerar Hudiksvalls kommun cirka 4,5 miljoner i strandpromenaden från Möljen till Maln.

Jörgen Bengtson