Unik mangelbod räddas

Bålsön, Hudiksvall, har en unik mangelbod, som nu kommer att räddas till eftervärlden. Boden är en av ytterst få välbevarade ekonomibyggnader från 1600-talet i länets fiskelägen. I dag äger Bålsö samfällighetsförening boden, även om äganderätten är något oklar. Klart är att boden står på kommunal mark.

Länsstyrelsen är beredd att betala 90 procent av renoveringen, som är kostnadsberäknad till 240 000 kronor. Länsstyrelsen ger bidraget under förutsättning att renoveringen görs på ett antikvariskt korrekt sätt och följer länsstyrelsens skyddsföreskrifter i 20 år. Bålsö samfällighetsförening bidrar med 10 000 kronor och hoppas att kommunen anslår 5 000 kronor.

Bålsön är en av tre öar med fiskarkapell, som historiskt har hört till Hudiksvalls stad.

Mangelboden har en inskription med året 1699 men kan vara äldre. Den har haft olika funktioner under historiens lopp och bland annat varit så kallad prästkammare, huset prästen bodde i när han var på besök på ön. År 2011 beviljade kommunens byggnadsnämnd att boden fick ändrad användning till nätbod.

Bålsö samfällighetsförening planerar att göra renoveringen i höst. När renoveringen är klar, kan det bli aktuellt att ansöka om byggnadsminnesförklaring. Både Hälsinglands museum och Länsmuseet i Gävle tycker att Bålsöns mangelbod uppfyller kraven för att bli byggnadsminne.

Bålsö fiskeläge har mycket höga kulturhistoriska värden. Bålsön är riksintresseområde för kulturmiljön.

Jörgen Bengtson