Allt mer odlad fisk

Fiskodlingen ökar i Sverige. Matfiskproduktionen steg med fyra procent från 2011 till 2012. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån och Jordbruksverket, som SR P4 Norrbotten redovisar.

Fiskodlingen uppgick till nästan 12 500 ton matfisk 2012, till ett värde av omkring 340 miljoner kronor.

Vanligaste fiskodlingen är regnbåge, som står för 84 procent. På andra plats kommer röding, som ökar starkt, med hela 64 procent 2012 jämför med föregående år.

Fiskodling förekommer både i havet och insjöar. På Hälsingekusten finns fiskodling i bland annat Ljusne och Lingarö. I Hälsinglands stora vattendrag finns flera fiskodlingar, både i Dellensjöarna, Ljusnan och andra ställen. Flest matfiskodlingar finns Norrbotten, som har 17 stycken.

Jörgen Bengtson