Ja till nya havstomter på Maln

Det blir ytterligare villautbyggnad på Maln utanför Hudiksvall. Mark- och miljödomstolen säger ja till att stycka av 14 havsnära tomter nära Malnbadens camping.

Campingägaren hade överklagat kommunens nya detaljplan. Han tycker att villorna kommer för nära campingen och påverkar den negativt, både ekonomiskt och för gästerna. Insynen på campingen blir för stor.

Mark- och miljödomstolen håller med Länsstyrelsen att det inte finns grund för överklagan. Därmed kan kommunen gå vidare med planerna för Malviken. Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om dessa, när byggnadsnämnden sade ja till planen, Fjorton havsnära tomter (5 oktober 2012).

Både norra och södra sidan av Hudiksvallsfjärdens inre del är populära bostadsområden. Antalet permanentboende växer, vilket fått det tidigare fritidshusdominerade området runt Malnbaden att bli en av kommunens nya tätorter. På södra sidan växer både området norr om golfbanan, Fäskär, och Mellanbyns fritidsområde längre österut.

Jörgen Bengtson