Ny bild av havsbotten på gång

Senast år 2015 har vi en digitaliserad havsbottenkarta över hela Sverige. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HAV). HAV betalar, Sjöfartsverket gör jobbet.

Bakgrunden till arbetet är mängder av analoga mätningar av djupdata från slutet av 1800-talet och framåt. Det finns drygt 8 000 analoga kartor med djupdata från sjömätningar gjorda med i huvudsak handlod. Dessa kommer att bli digitaliserade och tillsammans med annat kartmaterial bli sammanställda till en sammanhängande karta över svensk havsbotten.

Mycket av havsbotten är naturligtvis karterad, men fortfarande är en del outforskat. Vi vet till exempel inte var havet är som djupast. Av det svenska havsområdet är cirka 35 procent sjömätt med moderna metoder.

Med hjälp av gamla och moderna sjömätningar, finns det i dag digitaliserad djupdata över cirka 90 procent av det svenska havsområdet. Snart finns hela havsbotten i digitaliserat format, som bland annat gör det möjligt att skapa tredimensionella visualiseringar av havsbotten.

– Den digitala djupdatabasen gör att det blir lättare att få en bild av havsbotten och vilka ekosystem som finns där, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HAV, i ett pressmeddelande.

Jörgen Bengtson