Fyrar öppnar för allmänheten

Nästa helg öppnar Sveriges fyrar sitt inre för allmänheten. I Hälsingland med omnejd är fem fyrar öppna på internationella fyrdagen, som är en imponerande tillställning i Sverige.

Internationella fyrdagen firades första gången 2002, för att hedra och visa unika, maritima byggnadsminnen. I drygt dussinet länder bjuder fyrarna in allmänheten tredje helgen i augusti. Sverige ensamt samlar fler fyrintresserade än övriga länder tillsammans!

Sveriges klassiska fyrar finns listade på Svenska fyrsällskapets webbplats, www.fyr.org. Framtiden för många före detta bemannade fyrar är osäker, då alla sannolikt inte kommer att bevaras. Till detta kommer att världen sannolikt inte får några nya, bemannade fyrar.

– Under den internationella fyrdagen försöker därför Svenska fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket att öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv, säger Esbjörn Hillberg, ordförande för Svenska fyrsällskapet, i ett pressmeddelande.

Många av fyrarna som är öppna på fyrdagen ligger på öar utan bro- eller färjeförbindelse. Det finns ingen garanti för att den som är kontaktperson för respektive fyr på fyrdagen kan ordna transport till berörd ö. Mer information och vilka fyrar som är öppna och hur man tar sig dit, finns på Svenska fyrsällskapets webbplats, www.fyr.org; klicka vidare på kartan och namnet på fyren du vill besöka.

För två år sedan var ingen av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser öppna på internationella fyrdagen. I år tar två av dem emot allmänheten. Hälsinglands tre klassiska fyrplatser är Grans fyr utanför Sörfjärden, Agö fyr utanför Enånger och Storjungfruns fyr utanför Ljusne. Agö fyr har öppet i helgen. Storjungfruns fyr hade öppet i juli i anslutning till prästhelgen. Grans fyr håller stängt.

Sjuttiotalet svenska fyrar håller öppet den 17–18 augusti, en del båda dagarna, andra bara en av dagarna.

Här är öppettiderna för Hälsinglands öppna fyrar i helgen och närmaste fyrar norrut och söderut:
Lungö fyr, utanför Härnösand, öppet lördag och söndag 10–16. Kontakt Lennart von Post, telefon 0611-187 90, 070-577 17 11 och P-A Norlin, telefon 070-645 50 44.
Brämöns fyr, söder om Sundsvall, öppet lördag och söndag 12–15. Kontakt Curt och Kerstin Brage, telefon 060-395 52 och Caj Brage, telefon 070-339 22 70.
Agö fyr, öster om Enånger, öppet lördag och söndag hela dagen. Kontakt Lenn Jerling, telefon 073-841 41 61.
Bönans fyr, på Norrlandet utanför Gävle, öppet lördag 10–15 och söndag 10–16. Kontakt Sven-Erik Ekdahl, telefon 026-991 98, 070-239 81 98.
Limö gamla fyr, på Limön i Gävlebukten, öppet söndag 11–14. Kontakt Charlotte Holmsten, telefon 026-17 94 08, Ingemar Lenströmer, telefon 070-647 25 06.

Sverige är en stormakt i fyrar och fyrminnen. År 2012 var 74 fyrplatser öppna för allmänheten (72 fyrplatser år 2011) på internationella fyrdagen, med totalt drygt 11 200 besökare (drygt 12 200 besökare 2011).

Fyrdagen är så populär i Sverige att Sverige ensamt har fler fyrar öppna på internationella fyrdagen och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans. Fyrdagen firas i bland annat Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Mexiko, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Bakom internationella fyrdagen i Sverige står föreningen Svenska fyrsällskapet. Den har cirka 3 000 enskilda medlemmar, vilket gör det till världens näst största fyrförening. Till detta kommer organisationsmedlemmar i form av föreningar som lokala fyrföreningar (cirka 40 stycken), Svenska Båtunionen, Svenska kryssarklubben, olika maritima organisationer och lokala båtklubbar, statliga verk och andra myndigheter som Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Statens maritima museer och Sjöfartsmuseet samt rederier och andra företag.

Under samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sitt årliga fyrradioveckoslut. Då bemannar radioamatörer hundratals fyrplatser världen över – förra året 471 fyrplatser varav 22 i Sverige – och talar med varandra via kortvågsradio. Varje ö räknas då som eget land, vilket gör aktiviteten mäkta populär i amatörradiokretsar. Mer information om detta finns på radioamatörernas webbplats, www.illw.net.

Jörgen Bengtson