Vindkraft till Ödmården?

I Hudiksvall har vindkraftutbyggnaden gått i stå. I Söderhamn är det full fart. Närmast på tur står Ödmården, som Bergvik Skog vill bygga och driva 98 vindkraftverk i.

Ödmården är den stora skogen i Hälsinglands kustland och inland mot Gästrikland. Bergvik Skogs ansökan gäller miljöprövning, som länsstyrelsen i Dalarna prövar för Gävleborg. Miljöprövningsdelegationen kan säga ja eller nej. Beslutet går att överklaga till miljödomstolen.

Sannolikt blir det inte fullt så många vindkraftverk. Den som vill bygga stora vindkraftsparker tar gärna i i överkant, för att ha marginal om stat och kommun underkänner delar av utbyggnaden. I Ödmården är det visserligen ingen befolkning att tala om, som kan lägga hinder i vägen. Men det finns gott om skyddsvärd fauna och flora.

Söderhamns kommun har precis presenterat en ny översiktsplan för området, som ska ge plats åt både vindkraftsparken och nya Ostkustbanan. Planen, som ännu inte är beslutad av kommunen, säger nej till vindkraftverk i Natura 2000-områden, naturreservat, våtmarker, biotopsskyddade områden, fornlämningar, tjäderspelsplatser och inom en radie på 1 000 meter från bebodda hus. Planen sätter säkert stopp för ett och annat vindkraftverk i Bergvik Skogs ansökan.

Söderhamn har redan en rekordstor vindkraftspark, som håller på att växa upp till havs, öster om Hälsinglands största ö, Storjungfrun. Sveriges största havsbaserade vindkraftspark blir inom några år verklighet på Storgrundet, elva kilometer från fastlandet. År 2017 ska 70 verk stå klara. Dessa kommer sannolikt att bli en tillgång för det marina livet. Fundament till vindkraftverk och broar är populära yngel- och tillflyktsplatser för fisk och skaldjur, visar forskningen. Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om detta i artikeln Vindkraft bra för fiskar (10 augusti 2012).

Söderhamn satsar sedan flera år på att bli ett kompetenscentrum för vindkraft i södra Norrland. Kommunen har byggt upp Södra Norrlands Vindkraftcentrum. Det ska ”tillvarata de tillväxtmöjligheter som vindkraftsinvesteringarna i regionen innebär”. Det handlar konkret om att utbilda vindkraftstekniker och driva på vindkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län samt forskning, kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och affärsutveckling på vindkraftsområdet.

I Hudiksvall händer inget på vindkraftsområdet, trots kommunens stora vindkraftspotential. En studie som kom 2010 slår fast att Hudiksvall har bästa vindkraftspotentialen av Gävleborgs tio kommuner. Hudiksvall hamnar på 55:e plats bland Sveriges 290 kommuner i vindkraftspotential. Hälsingekusten.se skrev om detta i artikeln Stor vindkraftspotential i Hudik (4 september 2010). Men kommunen har ännu ingen vinkraftsplan, eftersom  en liten grupp inom Centerpartiet – tillsammans med S- och V-oppositionen – effektivt stoppat den nya kommunledningens ambitiösa vindkraftssatsning.

Jörgen Bengtson