Ingen biogas till allmänheten

I dag tog tre personer första spadtaget i Söderhamn till Hälsinglands första biogasanläggning. Men det blir ingen försäljning till allmänheten av fordonsgas.

Det blir inte heller någon fordonsgas på OKQ8:s nya tankställe i Medskog i korsningen E 4 och riksväg 84, trots att OKQ8 ansökte om tillstånd att uppföra fordonsgastankställe i bygglovsansökan till Hudiksvalls kommun 2012.

– Det blir ingen fordonsgas i första läget. Problemet är att det inte finns gasbilar i området och ingen lokal biogasproduktion, säger Erik Granström, chef för fordonsgas på OKQ8, till Långvind.com.

Han håller dock öppet för att det kan bli ett fordonsgastankställe framöver, men det finns ingen gaspump där, när OKQ8 öppnar stationen senare i år.

Finns det då någon öppning för att Söderhamn Nära kommer att sälja fordonsgas till allmänheten, när anläggningen är klar i januari 2014?

– Nej, vi startar med biogas till kommunens egna fordon. Det blir inga mängder. Det räcker bara till 200 bilar. Vi kan inte garantera leveranser till fler. Därför kommer vi inte att sälja till några andra, säger Monica Granlund, verkställande direktör för Söderhamn Nära, till Långvind.com.

Tidigare har företrädare för kommunen sagt att det blir försäljning även till allmänheten. Dagens besked från OKQ8 och Söderhamn Nära innebär att det inte blir något tankställe för fordonsgas i Hälsingland.

– Vi satsar på biogasen främst för att minska transporterna, förklarar Monica Granlund.

Hon berättar att Söderhamn Nära försökt intressera OKQ8 och andra att sälja kommunens biogas.

– Vi har frågat alla kedjor om de vill sälja gas, men alla har tackat nej, säger hon.

Söderhamn Nära vill inte heller flaka in naturgas, för att kunna försörja alla som skulle vilja tanka. Monica Granlund utesluter inte att ”det kan bli förändringar över tiden”. Men i närtid blir biogaspumpen en kommunintern affär, trots förfrågningar från boende och fritidsboende i Söderhamn med omnejd som har gasbil, om inte de kan få tanka.

Råvaran till biogasen kommer att tillverkas av matavfall, trädgårdsavfall, slam från reningsverket och restprodukter från jordbruket i Söderhamn. Den planerade biogasproduktionen är 300 000 Nm3. Det räcker till att driva cirka 200 personbilar, som kör 1 500 mil per år.

– Ambitionen är att bli självförsörjande på drivmedel inom kommunkoncernen. Givetvis så kommer det här att ha en positiv inverkan på miljön. Koldioxidutsläppen minskar med 500 ton per år vid fullskalig drift, säger Söderhamn Nära i ett pressmeddelande i dag.

Söderhamns satsning på småskalig biogasproduktion är unik för Sverige. Anläggningen i Långtå är den första biogasanläggningen i Sverige, som bygger på en småskalig produktionsteknik, som är skalbar och därmed kan växa med ökat behov. Avfallet processas i separata kammare i en syrefri miljö, där det bildas metangas istället för koldioxid och vatten. Processen kallas tvåfas torrötning. Restprodukten, substratet, i rötkamrarna, som inte hanterar avloppsslam, blir utmärkt jordförbättringsmedel.

Fordonsgas är den samlade benämningen på gas till motorfordon. Gasen kan vara biogas, naturgas eller en blandning av dessa.

Personerna som tog första spadtaget på Långtå återvinningscentral, Söderhamn, var, förutom Monica Granlund, Maria Lind, Söderhamn Näras ordförande, och Stefan Jönsson, verkställande direktör för bolaget Seriq AB, som står bakom tekniken för den småskaliga biogasproduktionen.

Långvind.com har haft flera artiklar om biogasplanerna i Söderhamn de senaste åren: Ja till biogas i Söderhamn (1 maj 2013), Närmare biogas i Söderhamn (11 april 2013), Biogas på gång (7 februari 201), Biogastest i år (24 januari 2013), Biogas dröjer (17 januari 2013), Gas- och elmack till Hudik? (26 juni 2012), Biogas till Hälsingkusten (11 januari 2012) och Söderhamn får laddstolpe (30 juli 2011).

Jörgen Bengtson