Svamputbildning till Söderhamn

Söderhamn blir centrum för svampkonsulentutbildningen i Sverige. Den 28 augusti börjar en utbildning på CFL, som i två steg leder fram till examination som svampkonsulent.

– Det blir exakt samma läroplan som svampkonsulentutbildningen på Umeå universitet, som lades ner förra året, berättar Alf Pahlin, Söderhamn, för Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com.

Utbildningen består av två terminslånga delar, Svampkunskap 1 och Svampkunskap 2. Svampkunskap 1 består av fem dagar i Söderhamn, följt av hemstudier under en termin och avslutande träff i december. Svampkunskap 2 har liknande upplägg. Efter avslutade kurser sker examination.

Alf Pahlin var tidigare en av utbildarna vid Umeå universitet. Fem personer kommer att hålla i utbildningen i Söderhamn, varav Alf Pahlin är en. Utbildningsansvarig blir Elisabeth Bååth, som också hade samma ansvar i Umeå. Vid Umeå universitet ledde två kurser i svampkunskap fram till examination och 15 högskolepoäng.

Utbildningen blir den samma i Söderhamn. Men eftersom Centrum för flexibelt lärande (CFL) inte har examensrätt, blir det en annan form av examination och inga formella högskolepoäng.

– Det här är enda svampkonsulentutbildningen i Sverige sedan Umeå universitet lade ner sin, säger Alf Pahlin.

Han är blygsam om sin egen roll vid tillkomsten av utbildningen i Söderhamn. Men vad Långvind.com förstår, är det Alf Pahlins verk att Söderhamn kan erbjuda denna utbildning.

– Jag tog kontakt med CFL. Jag har ett finger med i spelet, säger han försynt.

Jörgen Bengtson