Konst och hantverk i Ljusne

Den gamla bruksorten Ljusne lever upp under sommaren, liksom många orter på Hälsingekusten, med konst och konsthantverk.

Projekt Konstkraft Ljusne har utställningar i gamla industrilokaler vid älven. Liksom tidigare bjuder konstnären Ann-Caroline Breig med flera in till konstutställning, i år med 27 konstnärers verk på plats, både amatörer och professionella. Hittills har över 800 besökare hittat till nyskapande konst i gamla industrilokaler.

I dag lever Konstkraft Ljusne på offentlig finansiering. Målet är att skapa en organisation, som kan stå på egna finansiella ben, sätta Ljusne på kartan och välkomna kulturgrupper från hela Norden.

Kustslöjdarna är ett annat konstinslag i Ljusne. Elva konsthantverkare ställer ut sina alster i Hyttstugan. Det handlar i huvudsak om hantverk i trä som laggkärl och svepaskar men också textilkonst som grytlappar och strumpor. Cirka 1 300 besökare har sett konsthantverksalstern i Hyttstugan.

Utöver dessa två utställningar finns en permanent utställning i form av Hyttmuseet, som skildrar Ljusnes industrihistoria.

Sommarens båda konstsamlingar vill ge Ljusne kraft genom konsten, frigöra sinnen och öppna den gamla bruksmiljön med konstens hjälp. Tankarna liknar mycket det Jan Carl Granqvist pratade om i ett föredrag i Långvindsbruk i tisdags. Där lyfte han fram en annan gammal brukskort, Hällefors, som med konstens och sinnesförnimmelsernas hjälp – inte minst med hjälp av barn och ungdomar – gjort en fantastisk resa från industrisamhälle till upplevelsesamhälle.

Jörgen Bengtson