Kultursamling på Hälsingekusten

Kulturarvsdagen den 8 september bjuder på fyra aktiviteter på Hälsingekusten, Långvinds herrgård, Bergviks industrimuseum, Fiskarstan Söderhamn och Hälsingtuna kyrka. I resten av landskapet finns

Årets kulturarvsdag har som tema ”människors mötesplatser”. Vilka är människorna bakom platserna och vilka historier finns att berätta? Det är frågan som kulturarvsdagen vill ge svar på i någon form hos deltagande byggnader.

Långvinds herrgård, klockan 13–16: Visning av herrgården, föreläsning av antikvarie Ingela Boström och samtal med Carl Erik och Lars Tottie på temat ”Herresäten och människor förr i tiden”. Herrgårdscafé klockan 12–16.

Bergviks industrimuseum, klockan 12–16: Skördemarknad med försäljning av lokala produkter, svamputställning och upptakt för höstens kulturmöten i museet. ”Finfika” i museet.

Fiskarstan Söderhamn, klockan 11–15. Fiskaremuseet Gäddan på Hambreusgatan håller öppet och visar ny utställning om fiskarstan, guidad tur i fiskarstan klockan 13.

• Hälsingtuna kyrka, klockan 11. Kyrkbackens dag med Jan-Olov Nyström som efter högmässan berättar om kyrkbackens betydelse i går och i dag. Kyrkkaffe.

Kulturarvsdagen är en gemensam aktivitet i Europa under september varje år. Den är en del av Europarådets och Europeiska Unionens gemensamma program European Heritage Days. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. I Sverige ansvarar Riksantikvarieämbetet för kulturarvsdagen.

Jörgen Bengtson