Strandvägen nu adress i Hudik

Hudiksvall har fått en Strandvägen, inte med lika fina hus som i Stockholm men med desto finare vattenvyer. I onsdags blev gång- och cykelvägen från Möljen till Gräsmaln färdig, när den sista asfalten kom på plats. Därmed blev promenaden klar lagom till Hälsinge marknad, som öppnar i dag.

Nu finns en sammanhängande promenad från det nya soldäcket vid Möljen via stenkajen till de grå sjöbodarna vid småbåtshamnen; här tar den nyanlagda och asfalterade gång- och cykelvägen vid med belysning var 24:e meter. Promenaden ansluter till Gräsmaln via Kabelvägen öster om Anderssons plåt.

Längs vägen finns bänkar, bord och två grillplatser.

Mycket var färdigt redan förra sommaren. Då fick strandpromenaden sexton sittbänkar och tre bord. Bänkar och bord är rejält förankrade med betongfundament, så de inte ska hamna i vattnet eller komma på drift till lands.

Soldäcket vid Möljen, som blev klart förra året, och den nya strandvägen, ger Hudiksvalls gamla hamnområde ett nytt gångstråk och staden en ny attraktion.

Jörgen Bengtson