Populär fyrdag i Sverige

Internationella fyrdagen blev ännu en gång en stor framgång i Sverige. Trots dåligt väder kom dryg 11 600 personer till 75 fyrplatser. Två av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser höll öppet: Agö fyr och Storjungfrun.

– Till viss del beror nog det höga antalet besökare på att tidningar, tv och radio visade ett mycket stor intresse för 2013 års fyrdag/helg både före och under händelsen, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Esbjörn Hillberg, ordförande för Svenska fyrsällskapet.

Fyrdagen var i år 17–18 augusti, men enstaka fyrplatser fick dispens för annat öppethållande, däribland Storjungfrun. Agö fyr lockade 34 besökare (40 år 2013) och Storjungfrun 80 besökare (69).

Esbjörn Hillberg tror att det ökade intresset för fyrar hänger samman med att folk blir allt mer medvetna om hoten mot många fyrar: utförsäljning eller nedläggning. Ett avgörande besked kommer på fredag, då Kulturfastighetsutredningen överlämnar sitt betänkande till regeringen. Den kommer med förslag på hur kulturellt intressanta byggnader, inklusive fyrarna, ska bevaras och hanteras i framtiden.

Svenska fyrsällskapet vill rädda fyrar, som staten vill ta sin hand ifrån, genom att föra över dem till en fyrstiftelse. Utredningen lär öppna för detta.

– Svenska fyrsällskapet har under flera år arbetat intensivt med att söka uppmärksamma utredningen på vikten av ett sammanhållet ägande och administrerande av det oersättliga kulturhistoriska arv som våra fyrar och fyrplatser utgör. Som en lösning har vi föreslagit bildandet av en nationell stiftelse, dit fyrar överförs i takt med att de inte längre behövs för sitt nautiska ändamål, säger Esbjörn Hillberg,

Det lär det finnas en passus i utredningsförslaget, där en sådan lösning skulle kunna bli föremål för fortsatt detaljstudium.

Internationella fyrdagen firade i år elvaårsjubileum i Sverige. Under de elva åren har fyrintresset ökat rejält. År 2003 besökte 2 500 personer 33 fyrar, 2004 tog sig 4 500 besökare till 52 fyrar, 2005 kom 6 800 personer till 57 fyrar, 2006 upptäckte drygt 5 000 personer 62 fyrar, 2007 besökte 5 900 individer 63 fyrar, 2008 kom 4 600 fyrintresserade till 57 fyrar, 2009 tog sig 9 800 besökare till 72 fyrar, 2010 tog sig drygt 9 000 personer till 71 fyrar, 2011 kom drygt 12 200 personer till 72 fyrar, 2012 tog sig 11 200 besökare till 74 fyrar och 2013 sökte 11 600 personer till rekordet 75 fyrplatser.

Jörgen Bengtson