Sågtäkten pigg by vid havet

Sågtäkten är en by på Hälsingekusten, där Nordanstig möter Hudiksvall. Om tre veckor är det dags för årets skörde- och hantverksdag.

Sedan många år arrangerar Sågtäktens bygdegårdsförening en årlig skörde- och hantverksdag, med försäljning, utställningar och servering. Årets dag går av stapeln lördag den 19 oktober klockan 11–15.

Sågtäkten är en av Hälsingskustens minsta samhället med egen bygdegård. Bygdegården bjuder på aktiviteter året om. Höstens program omfattar i september musikkafé med Käcken & Garefors; i oktober tunnbrödsbakning, filmkväll, skörde- och hantverksdag, sagostund för vuxna och prova-på-dag i hällbrödsbakning; i november föreläsning och bilder om Nepal av Carina Larsson Aynsley och julkransdörrtillverkning; i december adventskafé med Nordanstigs manskör, luciakaffe och stilla julkväll.

Sågtäktens bygdegårdsförening finns naturligtvis på webben.

Sågtäkten hörde tidigare till Ströms bruk och hade två sågverk i ån, som mynnar ut i Sågtäktsviken. Sågarna gav byn dess namn.

Under mitten av 1800-talet flyttade söner till familjer från grannsocknen Rogsta, som inte kunde försörja alla hemmavid, till Sågtäkten. Här fick de markområden vid havet och ägnade sig åt fiske. Från början var de så kallade strandfiskare, som arrenderade delar av kusten. På sommarhalvåret lämnade fiskarna Sågtäkten och bodde på Bergön, som de hade som bas för fiske. I början av 1900-talet bodde det fiskare i 24 av Sågtäktens gårdar.

Många fiskare var mångsysslare och hade andra verksamheter vid sidan av, bland annat som båtbyggare och tunnbindare för fiskets behov. Sågtäkten blev en småföretagarby, som under sin storhetstid hade bryggare, bageri, kafé, skräddare, slaktare, skomakare, smed och lanthandel. Anledningen till att byn fick så många småföretag var att Ströms bruk i början av 1900-talet inte tillät andra att starta företag i Strömsbruk.

I dag finns ingen yrkesfiskare eller hantverkare av äldre slag kvar, men i gengäld har Hälsingekusten en liten by med många småföretagare och ett starkt civilsamhälle.

Jörgen Bengtson