Tältläger växande problem

Utländska bärplockare drar till Hälsingekusten och lämnar soptippar efter sig i skogarna. Problemet verkar att växa år för år. På Långvinds bruks marker uppstod i somras skogsbränder på tre ställen samma dag i marker med bärplockare.

Länsstyrelsen i Stockholm kartlägger nu övergivna tältläger i samarbete med bland annat Länsstyrelsen Gävleborg. I länet är det framför allt Söderhamn, som år efter år blivit drabbat av hänsynslösa bärplockare, som lämnar läger som soptippar efter sig.

Länsstyrelsen i Stockholm fick för nära fem år sedan ett nationellt uppdrag att kartlägga utländsk prostitution och människohandel i Sverige. Uppdraget har nu vidgats till att omfatta även andra former av människohandel, till exempel tvångsarbete och organhandel. I detta sammanhang kommer bärplockarna in.

Länsstyrelserna håller på att undersöka hur fattiga EU-medborgare utan anställning söker utkomst i svenska kommuner som exempelvis bärplockare, tiggare och gatumusikanter. Söderhamns kommun är här föremål för specialstudier, eftersom bärplockare från bland annat Bulgarien i flera år varit ett problem i kommunen.

– Det handlar mer om fattiga EU-medborgare som är en särskilt utsatt grupp, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen Stockholm, till Söderhamns-Kuriren i dag.

Länsstyrelsen gör besök på plats i Hälsingland under torsdagen.

Jörgen Bengtson