EU-hot mot hälsingeostkakan

Europeiska Unionen (EU) vill stoppa den klassiska hälsingeostkakan gjord på opastöriserad mjölk. Livsmedelsverket vill förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk till privatpersoner, som främst använder den för att göra ostkaka. Förslaget är en anpassning till EU-bestämmelser om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

En del EU-länder försöker dock krångla sig ur förbudet mot opastöriserad mjölk. Enligt Jan Thorén, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i Gävleborg, kommer Finland och Frankrike inte att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk.

Kring jul är det många på Hälsingekusten och i Hälsingland som helhet, som vill köpa opastöriserad mjölk direkt från bonden för att göra egen ostkaka. Det vill Livsmedelsverket sätta stopp för. Verket gör det med hänvisning till en EU-förordning och det faktum att det 1994–2011 fanns tjugotalet fall med opastöriserad mjölk, som innehöll bakterier som kan vara farliga och orsaka magproblem för främst barn och äldre.

Livsmedelsverket är dock inte konsekvent. Det kommer att vara fortsatt tillåtet att dricka egenproducerad mjölk som är opastöriserad.

Jörgen Bengtson