Gula magasinen åter till kommun?

Hudiksvalls gula hamnmagasin är en historia utan slut. Kommunen har två gånger sålt magasinen, utan att något hänt. Nu är kommunen beredd att häva det senaste köpet och ta sig an magasinen på egen hand.

År 2008 sålde Hudiksvalls kommun de två hamnmagasinen till Hebri AB – som inte gjorde vad företaget utlovade. I juni 2012 tog kommunen tillbaka magasinen och sålde dem för samma pris kommunen tidigare sålt dem för, 1 000 kronor, till Bo hemma Sverige AB. Historien upprepar sig: inget sker.

Enligt avtalet måste bolaget Bo hemma Sverige AB påbörja renoveringen senast 1 juni 2013, annars riskerar köpet att gå tillbaka till kommunen. Långvind.com skrev om detta senast den 4 juni 2013, då en renovering verkade att vara på gång: Ägaren har lämnat in en anmälan till Hudiksvalls kommun om grundförstärkning.

Bo hemma Sverige AB har försökt förhandla om avtalet med kommunen, men Tekniska förvaltningen har sagt nej. Därför lutar det åt att kommunen ännu en gång återtar byggnaderna. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår ett kommunen återtar magasinen. Problemet med pengar till renovering återstår dock; det finns inte några pengar till renovering i budgeten.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om gula magasinen, senast Magasinsrenovering igång (4 juni 2013), Gula magasinen på gång (7 april 2013) och Magasinsrustning på gång (14 juni 2012). Vi lär återkomma i ämnet.

Jörgen Bengtson