Magasinsrenovering igång

Den efterlängtade renoveringen av gula hamnmagasinen, på stenkajen söder om Fiskarstan i Hudiksvall, är igång. Ägaren har lämnat in en anmälan till Hudiksvalls kommun om grundförstärkning.

Ägarbolaget Bo hemma Sverige AB måste påbörja renoveringen senast 1 juni 2013, annars riskerar köpet att gå tillbaka till kommunen en andra gång. Förra köparen, Hebri AB, köpte magasinen av kommunen 2008, men startade aldrig någon renovering; det slutade med att kommunen tog tillbaka fastigheten i juni 2012.

Vad det blir av de renoverade magasinen är oklart. Tekniska nämndens ordförande Håkan Rönström hoppas att det kan bli ett nytt hus för Mulle Meck och turistbyrån. Mulle Meck är minst sagt trångbodd i Hälsinglands museum i dag. Andra talar om huset som ett framtida hotell, kontor eller bostadshus.

Ägarbolagets företrädare, Bengt-Emil Andersson, vill inte lätta på förlåten. Bolagets ändamål, enligt bolagsordningen, ger dock intryck av att det främst handlar om bostäder: ”Aktiebolaget ska bedriva produktion av bostäder. Äga, förvalta och utveckla fastigheter, idka handel med fastigheter […]”.

Tidigare hade Bo Hemma Sverige byggaren Torbjörn Bodell som delägare och verkställande direktör. Han har lämnat bolaget, utan att någon kommit i hand ställe, enligt vad Långvind.com har kontrollerat med Bolagsverket i dag.

Långvind.com har skrivit om gula magasinen i flera artiklar, senast Gula magasinen på gång (7 april 2013) och Magasinsrustning på gång (14 juni 2012).

Jörgen Bengtson