Röjning på Jungfrukusten

Jungfrukusten i form av ön Orarna och 130 mindre öar, holmar och skär ska bli naturreservat. Arkipelagen ligger utanför Korsnäs, Gävle. Länsstyrelsen röjer sly och annan markvegetation på fem hektar mark, för att ge plats åt nötkreatur som sedan ska fortsätta landskapsvården.

Det rapporterar Sveriges Radio P 4 Gävleborg (26/11 2013).

Hälsingekusten har många naturreservat, som Länsstyrelsen skyddar så till den grad att det knappt finns något utrymme för friluftsliv och småskalig näringsutveckling. Nu kommer turen till Gävles sydliga lilla arkipelag.

Målet är att strandängarna på Orarna ska återfår den miljö de hade för 100 år sedan och sedan hållas öppna med hjälp av betande nötkreatur. I dag spärras strandlinjen av manshöga havtornssnår, berättar fiskaren Leif Stigenberg i Vårvik för SR.

– Det är svårt att komma i land, det är nästan ogenomträngligt. Till det kommer grund och stenar överallt som kan förstöra propellrar och bli en dyr historia om man går på, säger säger Leif Stigenberg till SR.

– Det är kul att kunna se direkta resultat av jobbet och att veta att man gör något som är bra för naturen, säger Linda Svensson, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg, i radioninslaget.

Före vintern ska fem hektar havtornsbuskar och småträd bort. Sedan tar än mer effektiva slybekämpare tjänst: kossor. I slutet av juli nästa år ska de vara på plats.

Fram till 1923 var Orarna i bruk som betesmark. Nittio år senare har frånvaron av betande kor fått markerna att växa igen; vass, lövskog och havtorn har tagit över. Det vill Länsstyrelsen ändra på. Med hjälp av EU-finansierade kreatur vill Länsstyrelsen öppna markerna.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om detta projekt tidigare i år, Gästrikeöar blir naturreservat (13/9 2013).

Jörgen Bengtson