Tummetott till vindkraft

Hudiksvall gör tummen ner för landbaserad vindkraft. En S-V-allians med stöd av en centerpartist torpederade i går löftet från den styrande majoriteten i Hudiksvall, att satsa offensivt på vindkraften.

Om kommunstyrelsens beslut står sig blir det bara tre istället för tio vindkraftsområden i kommunen. Ett av dessa är havsbaserade Gretas klackar, som ingen tror blir byggt inom överskådlig framtid.

Bakgrunden är att en ledamot i Centerpartiets kommunstyrelse- och fullmäktigegrupp, Stefan Bäckström, går emot partilinjen. Han gör det trots att han skriftligen lovat att följa valprogrammet och dess löfte, som också blev majoritetspartiernas, att ”satsa offensivt på utbyggd vindkraft i Hudiksvalls kommun”.

Han har dessutom lyckats fördröja vindkraftsplaneringen i Hudiksvall, så det fortfarande inte finns någon översiktsplan för vindkraft. Det som kommunstyrelsen tog ställning till på ett extra kommunstyrelsesammanträde på måndagen var det tredje (!) utställningsförslaget på några år.

Sammantaget har tidigare förslag omfattat 15 områden, dels Finnicka och Vårdkasberget i kustområdet, dels tolv områden i skogsbygden: Frisbo, Järnblästen, Stor-Dragåsen och Storåsen i Bjuråker, Glombo och Överälve i Dellenbygden, Silja och Steg i Rogsta, Vallåsen och Åsberget i Forsa, Hälsen i Enånger och Högås. Till detta kommer ett havsområde, Gretas klackar, öster om Agön, samt önskemål från markägare i kustområdet att lägga till nya områden på kusten.

I förslaget som kommunstyrelsen tog ställning till fanns förslag på utbyggnad i nio områden på land – Järnblästen, Frisbo, Överälve, Finnicka, Vallåsen, Stor-Dragåsen, Storåsen, Högås och Silja – och ett till havs, Gretas klackar.

Efter voteringen och majoritetspartiernas nederlag återstår bara Överälve, Silja och Gretas klackar.

I Hudiksvall har alltså inget hänt på vindkraftsområdet, trots att kommunen har mycket stora vindkraftspotential. En studie som kom 2010 slår fast att Hudiksvall har bästa vindkraftspotentialen av Gävleborgs tio kommuner. Hudiksvall hamnar på 55:e plats bland Sveriges 290 kommuner i vindkraftspotential.

Tids nog kommer det ett förslag till vindkraftsplan till kommunfullmäktige, som ska fastställa planen. Mot bakgrund av kommunens senaste beslut i frågar ser det dystert ut för anhängarna av vindkraft och förnybar energi.

Jörgen Bengtson