Fiskeprojekt till Gävleborg?

Fiskeprojektet Hälsingland Fishing går mot sitt slut. Men Bollnäs kommun vill, med hjälp av eldsjälen Stefan Barenfeld, dra igång ett nytt fiskeprojekt, nu i hela länet.

– Vi hoppas att vi får med oss de andra kommunerna, säger han till Långvind.com.

Det nya projektet tar i mångt och mycket över där det gamla inom kort lämnar av: ett treårigt projekt för att få fler utländska fisketurister till Hälsingland och Gästrikland. Det handlar både om fiske till havs, i stora sjöar som Dellarna och småsjöar.

Regionen har sagt ja till projektet och är beredd att lägga nära 1,8 miljoner kronor på projektet. Men då måste tillräckligt många kommuner lägga lika mycket. Om det blir verklighet, går det sedan att växla upp pengarna med EU-medel.

Projektets mål är att få 3 000 nya gästnätter 2016 för boendeanläggningar som satsar på fisketurism. I Hälsingland Fishing har bland andra Fiskecampen i Ängra, Kårböle, och Kungsholmen, Segersta, varit framgångsrika. Andra anläggningar, däribland STF Kungsgården Långvind, har deltagit i projektet men inte fått något napp.

En stor fiskeupplevelse kräver också en bra båt och framför allt skicklig fiskeguide. Det finns flera duktiga fiskeguider i Hälsingland, bland andra Jonny Johansson i Njutånger, som varit engagerade i Hälsingland Fishing.

Det nya projektet mutar in Gävleborg som ”Mittsverige” i projektnamnet: ”Fishing in the middle of Sweden”. Bollnäs kommun har tackat ja till projektet och att bli projektägare.

Stefan Barenfeld berättar för Hälsingekusten.se att man planerar att bearbeta både nya och gamla marknader: Polen, Tjeckien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Totalt räknar projektet med att det finns 50 miljoner sportfiskare i Europa.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om Hälsingland Fishing: Nöjda polska fiskare (20 maj 2012), Polska fiskare på besök (30 april 2012), Kungsgården på fiskesajt (10 mars 2012), Fiskepremiär på nätet (19 januari 2012) och Fiskeprojekt ger fångst (13 december 2011).

Jörgen Bengtson