Statligt stopp på Storjungfrun

Länsstyrelsen säger nej till kommunens ansökan om att bygga en stenkista vid Toppatall på Storjungfrun, för att få en ordentlig brygga på öns västra sida. Sin vana trogen intar Länsstyrelsen Gävleborg en mycket restriktiv hållning i kommuners, privatpersoners och företags möjligheter att utveckla länets naturreservat.

Söderhamns kommun satsar långsiktigt på att utveckla skärgården, både turistiskt och naturvårdsmässigt. Kommunen äger Storjungfrun, men har gjort den till naturreservat. Det lägger nu hinder i vägen för Storjungfruns utveckling.

Den 13 november 2013 lämnade kommunen in en ansökan om att anlägga en stenkista och göra en strandskoning vid Toppatall. I dag finns här bara flytbryggor. Kommunen vill anlägga en fast brygga, främst för att kunna ta iland skogsmaskiner för att kunna sköta skogsgallringen enligt gällande skogsplan.

Kommunens bygg- och miljönämnd säger ja. Men Länsstyrelsen säger nej till strandskyddsdispens och därmed bygge. Länsstyrelsen anser att platsen är olämplig, eftersom Toppatall har Storjungfruns enda sandstrand. Här finns dock redan flytbryggor, grillplats, soptunnor och utedass, så stranden är inte oexploaterad.

Jörgen Bengtson