Ny webbtjänst för havet

Oceanweb är en webbtjänst, som visualiserar observationer och prognoser för haven runt Sverige. Den lanseras nu i en ny och mer lättillgänglig version på www.smhi.se.

– Här presenteras information om aktuellt läge till havs för experter och användare på myndigheter och företag samt för privatpersoner, säger Iréne Lake, oceanograf, på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), på SMHI:s webb.

Oceanweb kan vara en hjälp för att planera fritidsaktiviteter till havs och i kustområden, även om dess huvudsakliga funktion är att ge underlag och stöd i beslutsprocesser hos företag och myndigheter.

Som privatperson kan man använda den för att till exempel få hjälp med när man ska ta båten eller bryggan ur vattnet. Här kan man kolla vattenståndsnivån – vad är nivån nu, vad var den i går och vad blir den om några dagar. Den som vill surfa, dyka eller segla, kan få hjälp med information om vågor, vindar, strömmar och yttemperatur.

Oceanweb visualiserar havsobservationer och havsprognoser för haven runt Sverige: Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

Den använder SMHI:s havscirkulationsmodell, med horisontell upplösning på en nautisk mil över Östersjön och tre nautiska mil över Nordsjön, som gör prognoser för havsvattenstånd, strömmar, salthalt, temperatur, istjocklek, iskoncentration och isdrift. Den använder också SMHI:s vågmodell, med horisontell upplösning på 11 km över Östersjön och 22 km över Nordsjön, som gör prognoser för våghöjd och vågriktning.

Följande prognoser och observationer är tillgängliga på Oceanweb för olika områden

• Femdagarsprognoser visas tillsammans med observationer för de positioner där mätningar finns; för övriga positioner endast prognoser.
• Sextiotimmarsprognoser för ytström visas i knop.
• Sextiotimmarsprognoserr för ytvattentemperatur, iskoncentration och isdrift.
• Sextiotimmarsprognoser för ytsalthalt.
• Sextiotimmarsprognoserför våghöjd, vindriktning och lufttryck.
• Salthalt-, temperatur- och strömprofiler visas för ett antal positioner.

Jörgen Bengtson