Hudik hälsar välkommen

Hudiksvall vill hälsa resenärer på Europaväg 4 välkomna. Kommunen vill sätta upp stora, digitala informationstavlor vid E4:an i Njutånger respektive Hälsingtuna.

Skyltarna ska ha samhällsanknuten information och inte kommersiell reklam. Dock ska informationstavlorna kunna berätta om större evenemang och aktiviteter i kommunen, inklusive kommersiella sådana. Kommunen ska stå för hela finansieringen av skyltarna.

Skyltarna ska stå så pass nära vägen, 50 meter, att förbipasserande uppfattar buskapet utan att bli distraherad av det.

Kommunen har lämnat in ansökan om att få sätta upp skyltarna till Länsstyrelsen Gävleborg.

Jörgen Bengtson