Bilder från gamla Gnarp

En ny grupp samlar in och bearbetar gamla texter och bilder från Gnarps socken.

Facebookgruppen Gamla Gnarp samlar folk, som är intresserade av gamla texter, kartor, fotografier och andra bilder från Gnarp, en av Nordanstigs tre kustsocknar. Forumet, som är en öppen grupp, startade den 31 mars 2014 och har i dag 112 medlemmar. Gruppen presenterar sig själv på Facebook med orden:

– Den ska vara ett forum för att diskutera historia, presentera fotografier, ställa frågor med mera med anknytning till Gnarps socken.

Gruppen har ett livligt utbyte mellan medlemmarna. Hittills i april räknar Hälsingekusten.se till 135 inlägg.

Jörgen Bengtson