Miljöfarliga vrak till ytan

Sjöfartsverket vill tvinga upp miljöfarliga vrak till ytan, inte bokstavligt men bildligt.

Längs Sveriges kuster ligger tusentals vrak. De flesta påverkar inte miljön. Men det finns fartyg, som är mer eller mindre tickande miljöbomber. Nu vill Sjöfartsverket sätta en handfull av vraken under lupp, för att få svar på om de påverkat havsmiljön negativt och vad som bör göras för att minimera eventuella miljöhot.

Ingen vet exakt hur många vrak och fartygslämningar, som finns i svenska vatten. I Riksantikvarieämbetets fornlämningsdatabas finns närmare 20 000 registreringar om fartygsvrak och förlisningar. De allra flesta av dessa är inget hot mot miljön, eftersom de förliste när det varken fanns förbränningsmotorer, bränsle eller miljöfarlig last ombord.

Efter andra världskriget blev olja det dominerande fartygsbränslet; många fartyg fick laster med miljöfarliga ämnen. Därmed ökade också riskerna för havsmiljön.

Sjöfartsverket inventerade för några år sedan vrak, som kan vara miljöfara inom svenskt havsområde. Utredningen pekade 2011 ut 31 vrak av särskilt intresse. Våren 2014 börjar nästa del av kartläggningen av vraken, att identifiera eventuella miljöeffekter på grund av vraken och komma med förslag till åtgärder.

– Först och främst ska vi göra ett urval av en handfull lämpliga vrak som är lämpliga att undersöka vidare. Urvalet baseras bland annat på arkivdata om fartygens kvarvarande bunkerolja och last, men även på faktorer som tillgänglighet. Vraken vi ska undersöka närmare får inte ligga för djupt och inte för långt ut till havs, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket och ansvarig för utredningen, i ett pressmeddelande.

Efter urvalsprocessen ska de utvalda vraken lokaliseras, identifieras och sjömätas. Sedan följer ”provtagning och analys för beräkning av spridningsmodeller av miljöfarliga substanser från vraken”.

Av pressmeddelandet framgår inte om något av de 31 vraken finns längs Hälsingekusten. Gott om vrak vet vi dock sedan tidigare att det finns i farvattnen till och från framför allt Hudiksvall och Söderhamn.

Jörgen Bengtson