Attack mot attackfiskar

Sverige och fyra andra länder går till attack mot attackfiskar.

Så kan man sammanfatta en nytt projekt, som riktar sig mot invaderande – främmande – fiskarter, vilka påverkar lokala fiskbeståndet.

I projektet Salmoinvade ska en internationell forskargrupp – med forskare från Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike och Kanada – studera biologisk invasion av laxfiske i Europa. Projektet pågår i tre år. Målet är att utvärdera effekter av främmande laxfiskar i Europa och studera de sociala, ekonomiska och ekologiska mekanismer som påverkar deras invasionspotential.

Projektet samarbetar med sportfiskarna.

– Vi ska bland annat undersöka om sportfisket kan fungera som ett skydd för lokala bestånd av lax och öring, säger projektets koordinator, Jörgen Johnsson, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, enligt webbplatsen www.skargardsbryggan.se (14 april 2014).

Omkring tio procent av svenskarna är sportfiskare i någon form. Det gör sportfisket till en av Sveriges största fritidsaktiviteter.

Sportfisket är även viktigt ekonomiskt, med en omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor per år.

Sportfiskare runtom i Europa är kopplade till projektet. Man ska även undersöka kulturella skillnader mellan Skandinavien och kontinentala Europa i synen på laxfisk som resurs. Projektet är tvärvetenskapligt; forskargruppen består av både biologisk, sociologisk och psykologisk expertis.

Projektet Salmoinvade ska bland annat undersöka om förrymd eller utsatt odlad fisk kan konkurrera ut inhemska laxbestånd. Eftersom odlad fisk är genetiskt förändrad – och oftast äter snabbt och mycket – kan det bli mindre föda över åt inhemsk fisk.

– Frågan är under vilka förhållanden odlad fisk kommer att konkurrera ut vilda bestånd? Det är en av de frågeställningar som vi kommer att studera, säger Jörgen Johnsson.

Sportfiskare föredrar ofta större fisk, vilket odlad fisk är. Kanske kan detta hjälpa till att skydda vild laxfisk. Dessutom har odlad fisk ofta ett mer offensivt beteende än vild fisk och hamnar troligen därför lättare på kroken.

SalmoInvades slutgiltiga mål är att utveckla riktlinjer för policy kring förvaltning av, vad man kallar, laxfiskinvasioner i Europa.

Jörgen Bengtson