Nya vindskydd på Agön

Agön ska inte bara få vågbrytare i Lotsviken. Det blir också nya vindskydd på Agön och Kråkön.

Det händer mycket på Agön framöver. Lenn och Bitte Jerling har fått tillåtelse att bygga vågbrytare i Lotsviken, för att kunna ta emot passagerare och gods till vandrarhem och bostad på Agö fyrplats, vilket Långvind.com skrev om 22 april 2014 (Agö fyr vann över Länsstyrelsen).

Nu får Hudiksvalls kommun – som äger Agön, Drakön, Kråkön och omgivande öar – dispens av Länsstyrelsen Gävleborg att byta gamla vindskydd mot nya i hela Agön-Kråköns naturreservat.

Dispens är nödvändigt, eftersom vindskydden ligger både inom naturreservat och standskyddsområde.

Agön, Drakön och Kråkön med omgivande öar och vatten är ett samlat naturreservat, som också är Natura 2000-område.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i Europeiska Unionen (EU). Målet med Natura 2000 är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden, varav cirka 400 vid kust och i hav. Många av dem – som Agön-Kråkön – är också naturreservat eller nationalpark.

Jörgen Bengtson