Rustning av militära sjömärken

Sverige har många militära sjömärken, som är okända för allmänheten. Nu har Sjöfartsverket tecknat avtal med Försvarsmakten om att hjälpa till att rusta upp de militära sjömärkena. Projektet omfattar ett stort antal objekt, som ska rustas upp, återställas eller i vissa fall avvecklas. Projektet kommer att pågå 2014–2015.

Försvarsmakten konstaterade redan år 2000 att det fanns ett stort behov av upprustning av militära sjömärken. Många är byggda i trä och hade börjat ruttna. År 2013 frågade Försvarsmakten Sjöfartsverket om verket kunde bistå i upprustningen.

Sjöfartsverket har tackat ja till uppdraget. Verket kommer att ta hand om objekt, där flera består av upp till tre-fyra enheter med exempelvis märke, fyr och båk. En del ska återställas, andra rivas.

– Försvarsmakten vill höja tempot i arbetet, säger Ellinor Gröndahl, Sjöfartsverkets projektledare i arbetet, i ett pressmeddelande. Vi kommer därför att anställa sex personer under projektperioden, två sjögående gäng med en befälhavare och två byggare. De ska bemanna den båt som vi lånar från Försvarsmakten för att använda i arbetet.

Sjöfartsverket ska återskapa, underhålla, avyttra och dokumentera fasta märken utmed hela svenska kusten. I dag finns ingen standard för hur dessa sjömärken ser ut. Vid nybyggnation kommer man därför att försöka ensa utseendet, för att de nya sjösäkerhetsanordningarna ska få en standard som normmässigt motsvarar de civila motsvarigheterna.

– Vi kommer att måla, blästra, utföra betongarbete och snickeri, säger Ellinor Gröndahl. Vi överväger också att, där det är lämpligt, byta ut befintligt material mot konstruktioner i aluminium. Det skulle vara mer praktiskt och tidsintervallen mellan det nödvändiga underhållet skulle kunna förlängas.

Sjöfartsverket kommer att kontakta alla markägare innan man gör arbeten.

Arbetet kommer att ta fart under senvåren 2014. Från oktober 2014 kommer också Sjöfartsverkets farledsfartyg Fyrbjörn att delta i arbetet.

Av pressmeddelandet framgår inte vilka militära sjömärken som finns på Hälsingekusten och som är berörda av projektet.

Jörgen Bengtson