Kofärja i Gävlebukten

Gävlebuktens största ö, Orarna, har fått en kofärja. I slutet av april fick Orarna en motordriven linfärja i Kralsund. Den ska i första hand transportera kreatur till bete på Orarna, som är Gävles största obebodda ö.

Orarna är både namnet på en ö och en ögrupp, som är centrum i en liten arkipelag utanför Korsnäs. Den består av 130 öar, saknar bebyggelse och representerar stora biologiska värden, enligt Länsstyrelsen Gävleborg.

Orarna är en pärla på Jungfrukusten, som för de flesta Gävlebor är lika okänd som den är artrik, stadsnära och jungfrulig.

Historiskt har Orarna varit betesmark. Det har dock inte betat djur där sedan 1923. Frånvaron av betande djur fick markerna att växa igen; vass, lövskog och havtorn tog över. Ett statligt projekt, Foder & fägring, har med EU-stöd restaurerat strandängarna. Nu är det kreaturens tur att ta över den praktiska markvården.

Linfärjan gör det möjligt. Färjan består av pontondelar med rampleder, som gör att det går att trycka upp färjan på strandkant vid skiftande vattendjup.

Om linfärjan också öppnar för tvåbenta besökare på Orarna vill inte Länsstyrelsen avslöja.

Jörgen Bengtson