Sverige äldsta tall på Hornslandet

Hälsingekusten kan inte konkurrera med USA:s östkust om tusenåriga träd. Men Sveriges äldsta tall, 767 år gammal, finns på Hornslandet. Nu har det fått en stig, som gör att besökaren lätt kan ta sig fram till den. Länsstyrelsen Gävleborg hann anlägga stigen innan samma Länsstyrelse bestämde att det inte skulle bli någon stig…

Tallen står i Norra reservatet på Hornslandet, strax innanför reservatsgränsen, 70 meter från stranden och 15 meter över havet. Trädet är bara 9,2 meter högt, är något innanmurken, står lutat mot en klipphäll och har årsringar som visar att det vuxit mycket långsamt och varit utsatt för skogsbrand men överlevt.

Sveriges äldsta tall står vid koordinaterna x 6846956 och y 1585665, för den som vill leta sig fram till det rara trädet.

När botaniker för några år sedan satte borren i 77 gamla träd på Hornslandets karga östkust, upptäckte de hela 22 tallar som var äldre än 500 år. Minst fyra av dem är över 600 år. Den äldsta var vid undersökningstillfället 757 år gammal.

– Den grodde alltså senast år 1247. Vid den tiden hette Sveriges kung Erik Eriksson, även känd som Erik läspe och halte. Denna 757-åriga tall som oss veterligen är den äldsta daterade tallen i Sverige är nästan 30 år äldre än den förra rekordtallen i Muddus i norra Lappland, skriver Magnus Andersson och Mats Niklasson i en vetenskaplig artikel i Svensk botanisk tidskrift, nummer 98:6 från 2004.

Botanikerna tror att just karghet och skogsbrand gjort att träden blivit så gamla. Den rekordgamla tallen har överlevt minst tre skogsbränder, senast år 1888, visar undersökningen.

Årsringarna är bitvis så små att de kan ha vuxit ihop. Borrprovet togs 18 centimeter ovanför marken.

– Vi kan säga att tallen senast år 1247 nådde höjden vid vilken provet togs ut. Att nå denna höjd kan mycket väl ha tagit 2–8 år under de magra förhållanden som rådet på platsen, skriver de.

Det betyder att tallen sannolikt är från 1239–1245, alltså cirka 775 år.

En sådan tall är värd uppmärksamhet. Det är också det Länsstyrelsen oroar sig för. Hornslandets naturreservat får inom kort nya reservatsbestämmelser. I ursprungliga förslaget till nya bestämmelser skulle en stig anläggas till trädet, som också skulle få en skylt. Trädets skyddsvärde gjorde att Länsstyrelsen backade, men då hade redan Länsstyrelsen anlagt stigen.

Någon skylt blir det dock inte. Tack vare Långvind.com kan dock den natur- och historieintresserade hitta den remarkabla tallen. Den näst äldsta tallen i undersökningen finns i Hölicks naturreservatet, är åtminstone från 1342 och något längre, tio meter. Den står vid koordinaterna x 6835431 och y 1588872.

Jörgen Bengtson