Oklart om Unesco-gård

Det är oklart när Hälsingekustens enda världsarvsgård, Erik-Anders i Söderala, får ett permanent besökscenter. Kommunstyrelsen i Söderhamn har skjutit upp beslutet om finansiering av besökscenter vid Erik-Andersgården i Askesta.

Erik Anders är en av sju hälsingegårdar, som FN-organisationen Unescos 2012 förklarade som en del av mänsklighetens världsarv. Kommuner med världsarvsgård – Söderhamn, Ljusdal, Bollnäs och Ovanåker – har förpliktat sig att skapa och finansiera ett besökscenter per kommun.

Kommunen har ansvar för att lokal och personal kommer på plats. Finansieringen ska också kommunen stå för, med stöd av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.

Förra året skapade ägarna till Erik-Anders ett besökscenter, som kommunen betalar. Avtalet för detta besökscenter löpte ut 31 maj i år. Tanken var att kommunstyrelsen förra veckan skulle besluta om att förlänga avtalet till en kostnad av 650 000 kronor till 30 november 2015. Frågan blev dock bordlagd och kommer upp på sammanträde i juni.

Övriga kommuner har byggt upp besökscenter med anställd personal. Söderhamn har valt en billigare lösning genom avtal med gårdens ägare.

Klart är att Erik-Andersgården är ett viktigt besöksmål i Söderhamn. Sommaren 2013 hade besökscentret 15 000 besökare, som gör den till en av kommunens största turistmagneter.

Jörgen Bengtson