Vindkraft till havs på is

Det tyska företaget WPD lägger satsningen på 70 havsbaserade vindkraftverk på Storgrundet, utanför Storjungfrun, på is.

Därmed blir Söderhamns kommun inte bara snuvad på en stor industriinvestering. Den har också kastat drygt sex miljoner kronor i sjön i form av utbyggnaden av Orrskärshamnen som nav för bygget av vindkraftsparken. Till detta kommer att högskoleenheten Centrum för flexibelt lärande (CFL) tvingas stänga in utbildningen för blivande vindkraftstekniker.

– Vi tappar vår största industriinvestering, som hade gett pengar till kommunen och många arbetstillfällen. Det är naturligtvis jättetråkigt, säger kommunalråd Sven-Erik Lindestam (S) till Söderhamns-Kuriren i dag.

WPD Offshores svenska chef, Göran Dalén, håller en dörr öppen för vindkraftsparken. Om regering efter valet vill satsa mer på vindkraft kan det åter bli aktuellt för WPD att bygga vindkraftverk på Storgrundet. Han pekar i första hand på större statliga satsningar på att bygga ut stamnätet för el och någon typ av subvention för havsbaserad vindkraft.

Han har dock inte mycket tid på sig för att byta kurs. Senast i juni 2018 måste alla verken vara på plats, för då går byggtillståndet ut.

Den planerade vindkraftsparken skulle ha blivit Sveriges nordligaste vindkraftspark till havs, med en samlad effekt på upp till 265 MW. Den uppskattade årliga produktionen var upp till 0,8 TWh (800 GWh), som motsvarar hushållsel för 160 000 hushåll.

Jörgen Bengtson