Ångbogserare till Galtström

Galtströms bruk i Medelpad, på gränsen till Hälsingland, har återfått den ångdrivna timmerbogseraren S/S Ophelia. Fartyget är Sveriges enda kvarvarande kustbogseraren med ett fungerande ångmaskineri.

S/S Ophelia har nu återvänt hem efter drygt 115 år på vift.

Den havsgående timmerbogseraren kom i slutet av 1800-talet till Galtströms bruk, men försvann ganska tidigt från bruket. De senaste 30 åren har hon legat på land utanför Skellefteå. Under alla år sedan hon lämnade Galtström, har hon hållit sig i Norrland.

– Det är jättespännande. Hon höll på att skrotas men vi hann rädda henne, säger Hans Eriksson, styrelseledamot i föreningen Galtströmståget, till Sveriges Radio P 4 Västernorrland.

Det gamla ångfartyget ska nu rustas upp, vilket kommer att ta många år. Sedan ska hon åter göra tjänst i Galtström, en bruk som i mångt och mycket påminner om Långvindsbruk, dock med skillnaden att Galtström har en liten järnväg – Långvind hade en mycket kort järnväg från ångsågen till vägen – och snart också har en ångbåt.

År 2008 kontaktade Riksantikvarieämbetet och Statens Maritima museer föreningen Galtströmståget, för att höra om föreningen var intresserad av att rädda S/S Ophelia. Föreningen sa ja och i juli 2014 återvända S/S Ophelia till sin ursprungliga hemmahamn.

Nu väntar en omfattande renovering, för att återge S/S Ophelia det utseende hon hade 1885. Renoveringen kommer att ske i Galtströmshamn, där hon kommer att ligga upplagd under renoveringen.

Föreningen har som mål att få Ophelia i drift igen. Förhoppningen är att Ophelia, när hon är färdigupprustad, bland annat ska trafikera den eventuella kanal mellan Galtström och Skatan, som det finns planer på att bygga, enligt tidningen Dagbladet (26 augusti 2010).

S/S Ophelia har, som de flesta fartyg, en väl dokumenterad historia.

Ophelia byggdes 1884–1885 på AB Atlas Varf AB, Gävle, för Klosters AB, Galtström. Redan år 1900 såldes hon till Munksunds Sågverks AB, Munksund, söder om Piteå. Efter flera ägarskiften kom hon 1930 till Byske under namnet S/S Munksund 4. Efter nya ägarbyten kom hon 1962 till Börje Brännström Rederi AB Nordkust, Luleå, och fick namnet Nordkust 1. År 1982 skänkte Brännström henne till Skellefteå museum, efter att hon hade legat upplagd nästan hela sjuttiotalet, där Museiföreningen S/S Nordkust 4 blev hennes ägare. Nästa ägare blev 2010 Galtströmståget. Den 8 maj 2014 blev fartyget sjösatt igen och bogserat till Galtström.

Jörgen Bengtson