Bättre mobiltäckning?

Kan ”samhällsmaster” bli en lösning för delar av landet med dålig mobiltäckning? En samhällsmast skulle, på lika villkor, erbjuda alla mobiloperatörer plats.

Bakgrunden till samhällsmaster är att kommunerna har fiber till många byggnader i områden med dålig mobiltäckning. Regeringen har därför gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ge förslag på hur Sverige kan använda så kallade samhällsmaster för att förbättra mobiltäckningen.

– Det finns många kommuner som till exempel äger byggnader, dit det redan finns både el och fiber framdraget, där man snabbt skulle kunna erbjuda mobiloperatörer att, på lika villkor, få installera basstationer eller annan utrustning som kan leda till bättre mobiltäckning, inte minst på landsbygden. Tanken är inte att kommunerna ska ta över mobiloperatörernas roll, utan att titta på hur samhällsmaster kan bli ett komplement till den marknadsmässiga utbyggnad av mobilnäten som redan sker, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett uttalande.

PTS ska redovisa uppdraget senast den 1 september 2015.

Jörgen Bengtson