Hårte får muddra

Hamninloppet till fiskeläget Hårte, Jättendal, får muddras upp. Nordanstigs kommun ger strandskyddsdispens.

Hamnföreningen i Hårte vill underhållsmuddra i hamnen och ta bort cirka 900 kubikmeter muddringsmassor. Hamnföreningen vill muddra ett omkring 1 500 kvadratmeter stort område ner till två meters djup.

– Besökande båtar måste komma in på ett betryggande sätt, skriver föreningen i sin ansökan till Nordanstigs kommun, som alltså säger ja till muddringen.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Gävleborg.

Hårte är ett levande litet fiskeläge, som Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om: Hårte får större samlingslokal (18 juli 2013), Hårte får bygdegård (3 mars 2013), Snart klart med kustväg (26 januari 2013), Ingen samling för Hårte (29 februari 2012), Egen webb för Hårte (1 mars 2012), Skola ingen samlingslokal (5 september 2012) och Hårte får samlingslokal? (20 december 2011).

Jörgen Bengtson