Skola ingen samlingslokal

Hårte gamla skola blev ingen samlingslokal för bygden. Försöket till bygdemobilisering misslyckades. Nu är Hårte gamla skola såld till privatpersoner. Därmed är punkt satt för en lång strid om den gamla skolan, som går 60 år tillbaka i tiden.

I början av 1950-talet av överlät dåvarande Harmånger kommun skolfastigheten till Jättendals församling. Församlingen fick köpa byggnaden till vänskapspris, 4 000 kronor, med förbehållet att ortsbefolkningen skull få använda byggnaden. Denna klausul i försäljningsavtalet har stått i fokus i debatten om försäljningen, även om den inte varit känd utanför berörda kretsar.

– Kyrkan har agerat klandervärt och låtit Mammon styra. Det som skett sår split. Inte bara i Hårte utan också i övriga Jättendal, säger Tore Berglin, permanentbonde i Hårte, i dagens Hudiksvalls Tidning.

I slutet av februari i år stod det klart att uppropet för att rädda skolan som samlingslokal i Hårte inte hade blivit framgångsrikt. Hälsingekusen.se berättade om detta den 29 februari 2012, Ingen samling i Hårte.

– Uppropet som vi gjorde för att rädda skolan har tyvärr fått ett alltför klent gensvar, sa Staffan Berg, Hårte, Arbetsgruppen för Hårte skola i februari.

I slutet av 2011 såg det mer optimistiskt ut. Då hade lokalbefolkningen startat en insamling för att köpa den gamla skolan, som Harmånger-Jättedals församling då ägde, Hårte får samlingslokal? Men intresset var för litet, eller snarare var det inte möjligt att köpa till det pris som församlingen krävde, långt över det vänskapspris som församlingen än gång i tiden hade fått köpa skolan för.

Jörgen Bengtson