Fler fart- och nykterhetskontroller

Kustbevakningen ökar fart- och nykterhetskontrollerna till sjöss över hela landet. Den 16–20 juli skrev Kustbevakningen ut 53 fortkörningsböter och 15 rapporter om misstänkt sjöfylleri.

Syftet med satsningen har varit att öka kunskapen om de regler som gäller till sjöss, öka efterlevnaden och ge allmänheten möjlighet att möta Kustbevakningens medarbetare.

− Det är stor skillnad på båttrafiken nu och för tio år sedan. Fritidsbåtsägarna har blivit bättre på att följa regler till sjöss och det är positivt för sjösäkerheten, säger Lars Langman, ställföreträdande regionchef i Kustbevakningens nordöstra region, i ett pressmeddelande.

− Att de som är till sjöss tar det lugnare med både fart och nykterhet bidrar till en tryggare miljö till sjöss, säger han.

− Den pedagogiska effekten av att ha en promillegräns för större och snabbare båtar syns tydligt ute bland fritidsbåtsägarna som i dag nästan undantagslöst har en nykter båtförare vid kontrollerna, vilket är positivt, säger Lars Langman.

Jörgen Bengtson