Naturreservat fick underkänt

Naturvårdsverket underkänner Söderhamns beslut att göra Storjungfrun till naturreservat.

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 att göra Hälsinglands största ö, Storjungfrun, som historiskt hör till Söderhamns stad, till kommunalt naturreservat. Hälsingekusten.se skrev om detta i artikeln Storjungfrun naturreservat (2 oktober 2013).

Söderhamns kommun tog fram skötselplan och fällde träd föra att göra den igenvuxna skogen mer lättillgänglig. Men Naturvårdsverket underkänner beslut och arbete. Det följer inte den nya praxis, som Naturvårdsverket har fastställt. Om kommunen inte följer nya praxis blir det inget statligt bidrag på 796 000 kronor.

Nu måste kommunen börja om.

– Börja om och börja om, det vi måste göra är att ändra i reservatsdokumentet så att det ligger i linje med Naturvårdsverkets praxis, säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam till Söderhamns-Kuriren i dag.

Rent formellt måste dock kommunfullmäktige riva upp det gamla beslutet och därefter på nytt besluta att göra Storjungfrun till naturreservat.

Sedan tidigare är Hälsinglands näst största ö, Agön, med grannöar Drakön och Kråkön, naturreservat.

Söderhamns kommun hoppas att naturreservatet ska locka fler besökare till Storjungfrun.

Det är långtifrån säkert. Länsstyrelsen Gävleborg tar mycket liten hänsyn till besöksnäringen. På Agön har Länsstyrelsens rigida tolkning av naturreservatsbestämmelserna lagt en förlamande hand på besöksnäringen. Länsstyrelsen har gjort vad den kan för att stoppa utvecklingen av Agö fyrplats till vandrarhem och sagt nej till kommunens önskan att ta ner träd runt övernattningsstugan i Storhamn.

Jörgen Bengtson