Rekordsnabb havsvattenhöjning

Havsnivån runt Sveriges kuster stiger avsevärt snabbare än i resten av världen, visar ny forskning. Det är sannolikt en följd av varmare klimat samt ändrade vind- och regnmönster.

– Från 1993 till 2013 har Sveriges havsnivå höjts med 4,1 mm per år, säger Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs universitet, till Sveriges Radio P4 Göteborg.

Havsytan i Östersjön och Västerhavet har stigit 28 procent mer än det globala snittet på 3,2 millimeter. I större delen av Sverige märker vi inte av havshöjningen, eftersom landhöjningen ökar mer än havshöjningen. Endast i södra Sverige är havsnivåhöjningen märkbar.

I Stockholm finns mätvärden på havsnivån sedan 1886. Från 1993 finns även satellitmätningar. Forskarna kan se att takten på havsnivåhöjningen har ökat ju varmare klimatet blivit. Varmt vatten utvidgar vattenvolymen. Smältande glaciärer spär också på havsnivåhöjningen.

Vinden och regn påverkar också. Ökade västvindar trycker in vatten i Östersjön från Västerhavet. Mer ymnigt regnande har ytterligare höjt havsnivån.

Många av Sveriges kuststäder måste börja anpassa sig till klimatförändringarna.

– Om accelerationen pågår på det sätt som FN:s klimatpanel diskuterar, kan det som högst bli en meter om 100 år. Då börjar det bli allvarligt även för Stockholm och många av Sveriges kuststäder, säger Sten Bergström, forskare vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), till SR P4 Göteborg.

Jörgen Bengtson