Döda sälar till museum

Den som hittar en död säl, ska rapportera det till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Då och då får kommun och länsstyrelse tips om döda sälar, men långtifrån alla vet vad som gäller när man hittar en död säl på Hälsingekusten.

Döda sälar ska rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet på telefon 08-5195 5144 eller MMS-nummer 070-961 98 79 för att skicka bild. En rapport bör innehålla följande uppgifter:
• vem som hittade sälen (namn och gärna mobilnummer)
• var sälen hittades (position och län)
• när sälen påträffades
• om sälen låg på stranden, i vattnet eller på land
• om sälen hade yttre förändringar, till exempel päls som släppt eller skador av asätare
• hur stor sälen var
• art (om möjligt)

Skicka gärna med en bild, manar museet.

”Vi är intresserade av att få in döda sälar för att studera hälsostatus hos dessa djur”, skriver Naturhistoriska riksmuseet på sin webbplats under rubriken Rapportera djur.

Museet är inte intresserat av alla döda sälar. Om man går till sidan om sälar, finns dokumentet ”Om du hittar en död säl”, som talar ”vilka sälar vi är intresserade av och vad du ska göra om du hittar en död säl”.

Om det finns risk för uppenbara sanitära problem med en upphittat säl, ska man kontakta kommunen. Den hanterar vanligtvis även döda sälar på badstränder.

Den som hittar en säl, bör använda handskar och tvätta händerna efteråt om hen hanterar sälen.

Jörgen Bengtson