Grumligt Östersjövatten

Östersjöns vatten är grumligt. Siktdjupet är alltså dåligt. I år är variationerna i grumlighet ovanligt stora.

Sedan 14 år tillbaka tar forskare från Stockholms universitet årliga prover av vattnet längs Östersjökusten. Det sker på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund. Årets mätningar visar bland annat att det har varit ovanligt stor variation i hur grumligt vattnet har varit under sommaren.

Det dröjer innan alla prover är analyserade. Men redan nu kan forskarna se en ovanligt stor variation i vattnets grumlighet. Denna sommar har de mätt upp både några av de största och några av de minsta värdena någonsin under 14 års mätningar.

Forskarna mäter siktdjupet genom att mäta hur långt ner man kan få syn på en vit plastskiva nedsänkt. Forskarna mäter inte bara siktdjup, utan även värden som temperatur, salthalt, syre och ljus.

De undersökta platserna i Östersjön har mellan en och åtta meters siktdjup. Siktdjupet visar hur grumligt vattnet är. Det påverkas till exempel av mängden plankton.

På några ställen har vattnet varit väldigt klart i år. Några säkra svar på varför så är fallet, finns inte. Kanske beror de på att de stora, bottenväxande algerna trivts bra med den soliga sommaren att de har konkurrerat ut de små algerna.

– De har vuxit till mycket kraftigare än jag någonsin har sett tidigare i de områden där jag har varit. Det i sin tur kan ha påverkat mängden näringsämnen tillgängliga för små algplankton i vattenmassan. Mikroskopiska plankton, som svävar fritt i vattnet, påverkar siktdjupet mest, säger Ulf Larsson, systemekolog vid Stockholms universitet, till Sveriges Radio P4 Blekinge.

Jörgen Bengtson