Inget fyrrekord

Det blev inget svenskt besöksrekord på årets internationella fyrdagen den 17 augusti, som många svenska fyrar också firade den 16 augusti. Dåligt väder kom emellan.

– Tyvärr hade vi, med undantag av några få fyrplatser, det värsta vädret någonsin sedan vi startade firandet år 2003. Trots vädret kom det glädjande nog drygt 7 400 besökare, berättar Svenska fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg.

Sextiosju fyrar öppnade sina dörrar för besökare i Sverige under fyrhelgen. Internationellt tillkommer en mängd fyrar.

Under Internationella fyrdagen försöker Svenska fyrsällskapet – med hjälp av lokala fyrföreningar, fyrvisare och Sjöfartsverket – att öppna så många fyrar som möjligt, så att intresserade kan besöka en del av ”Sveriges unika maritima kulturarv”. I år var sju fyrar – Stora Fjäderägg, Limö, Djursten, Ystad, Tylö, Ursholmen och Harnäsudde – stängda för reparation eller av annan anledning.

Internationella fyrdagen firades första gången 2002, för att hedra och visa unika, maritima byggnadsminnen. Sverige kom med 2003.

Under de tolv åren har fyrintresset ökat rejält. År 2003 besökte 2 500 personer 33 fyrar, 2004 tog sig 4 500 besökare till 52 fyrar, 2005 kom 6 800 personer till 57 fyrar, 2006 upptäckte drygt 5 000 personer 62 fyrar, 2007 besökte 5 900 individer 63 fyrar, 2008 kom 4 600 fyrintresserade till 57 fyrar, 2009 tog sig 9 800 besökare till 72 fyrar, 2010 tog sig drygt 9 000 personer till 71 fyrar, 2011 kom drygt 12 200 personer till 72 fyrar, 2012 tog sig 11 200 besökare till rekordet 74 fyrar, 2013 kom 11 600 personer till 75 fyrar och 2014 minskade antalet besökare till 7 400 och öppna fyrar till 67.

Antalet besökare per fyr varierade från 1 550 (Kullen) till noll. De öppna fyrarna på Hälsingekusten eller dess närhet hade följande besökssiffror (från norr):
• Lungö fyr, utanför Härnösand: 29 besökare
• Brämöns fyr, söder om Sundsvall: 66 besökare
• Agö fyr, öster om Enånger: 31 besökare
• Storjungfrun, sydöst om Ljusne: 75 besökare
• Bönans fyr, på Norrlandet utanför Gävle: 315 besökare
• Limö gamla fyr, på Limön i Gävlebukten: stängd

Nästa år får vi se om intresset för Internationella fyrdagen, 15–16 augusti 2015, ökar igen. Statistiken pekar  över tiden – med undantag för hacket i år – på ett växande fyrintresse.

Jörgen Bengtson