Östersjön mår bättre och sämre

Östersjön mår både bättre och sämre. Utvecklingen är inte entydig, enligt ett seminarium på Kastellholmen, Stockholm, förra veckan.

Östersjöseminariet var det fjärde, som Initiativet Hållbara hav arrangerade. De samlade forskarna försökte svara på frågan om miljön i Östersjön blivit bättre eller sämre.

– Jag tror att vi ligger nära en brytpunkt där det kan bli lite bättre, sa Bo Gustafsson, som studerar övergödning vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, till tidningen Skärgården (18/9 2014).

Torskbeståndet är ett annat sätt att mäta tillståndet i Östersjön på. Joakim Hjelm på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) pekade på att torsken i Östersjön är talrik, men torskarna är små, alltså både bättre och sämre beroende på hur man mäter.

Miljögifterna, som ett tag höll på att ta död på mycket av livet i Östersjön, har minskat. På seminariet berättade Anna Beronius, forskare i medicinsk vetenskap vid Stockholms universitet, att halterna av traditionella miljögifter som dioxiner, PCB:er och bly minskar. Samtidigt ökar nya miljögifter som perfluorerade ämnen. Ett problem i sammanhanget är att forskarna bara letar efter cirka 300 ämnen – och i samhället använder vi 30 000–50 000 kemiska ämnen.

Fåglarna klarar sig bättre än tidigare. Martin Gren från Lunds universitet berättade att fiskätande fåglar som skarv och växtätande fåglar som svan klarar sig bra. Värre är det för fåglar som likt ejder äter musslor och andra ryggradslösa djur.

Forskarna var överens om att förbud av gifter och annat som påverkar miljön negativt är en positiv åtgärd. Då sjunker halterna av det aktuella ämnet.

Jörgen Bengtson