Framtid för Grans fyrplats

Nordanstigs kommun vill utveckla fyrplatsen på Gran. Kommunen beslutade 2013 att köpa fyrhuset med tillhörande byggnader av Fortifikationsverket, även om inget köp är gjort ännu. Nu vill kommunen gå vidare och i samarbete med Sundsvalls kommun göra fyrplatsen till en kunskapsbyggnad.

Tanken är att tillsammans med Sundsvalls gymnasieskola rusta fyrhuset och ta vara på den unika miljön på Gran, för att sedan locka besökare som ekoturister och ornitologer.

Nordanstigs kommun slöt redan 2008 ett avtal med Sundsvalls kommun om upprustning av fyrhuset. Tanken var att gymnasiets byggprogram skulle bedriva ”utomhusutbildning” och renovera fyrplatsen. Olika gymnasieprogram skulle utföra olika åtgärder och dokumentera dessa. Sedan har det inte hänt så mycket, men nu verkar processen kunna ta fart.

– Nu går vi vidare med de planerna och till veckan är det tänkt att jag ska ta en kontakt med Fortifikationsförvaltningen, säger Thord Wannberg på Nordanstigs kommun till Hudiksvalls Tidning i dag.

Han hoppas att projektet ska kunna börja 2015 och att det ska leda till att Gran med tiden får en forskningsstation.

En annan tanke som funnits, och kanske kan bli aktuell, är att inrätta ett vandrarhem på fyrplatsen.

Sedan tidigare är en av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser, Agö fyr, ett vandrarhem i privat regi. Storjungfruns fyrplats, den mest spektakulära av de tre fyrplatserna, har tre närbelägna övernattningsstugor med enkel vandrarhemsstandard; dessa ingår i det STF-anslutna vandrarhem som Söderhamns kommun har i den tidigare lotsstationen på Rönnskär.

Ett framtida vandrarhem i Grans fyrhus skulle ge Hälsinglands tre klassiska fyrplatser boende med dragkraft. Sedan tidigare finns en enkel övernattningsstuga på Gran, Själstugan.

Sedan tidigare finns också två STF-anslutna vandrarhem på Hälsingekusten, STF Kungsgården Långvind och STF Maln. Dessa skulle, tillsammans med vandrarhem på öarna, kunna ge Hälsingland ett attraktivt skärgårdsboende för turister.

I år har den befintliga övernattningsstugan på Gran fått en privat arrendator, som vill utveckla boendet på Gran. Här finns också en möjlighet att knyta ihop boende på Hälsingekusten.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Grans fyrplats och boende på ön Gran: Granstugan får nya fönster (10 maj 2014), Nygammalt på Gran (6 februari 2014), Åter till Gran? (20 november 2013), Nya problem för stugan på Gran (10 oktober 2013), Oklart för stugan på Gran (24 september 2013), Framtid för Grans fyrplats (13 april 2013), Övernattningsstuga på Gran (2 april 2013), Utredning avgör fyrars öde (3 januari 2013), Gran på Långvind.com (23 september 2012), Gran (23 september 2012), Fyrar i farozonen (7 augusti 2012), Klassisk fyr blir kommunal? (27 februari 2012) och Ön Grans framtid på bordet (8 december 2010).

Jörgen Bengtson