Färre sjöräddningsfall

Antalet sjöräddningsfall minskade sommaren 2014 med nästan 60 jämfört med förra året, visar siffror från Sjöfartsverket, som Sveriges Radio P 4 Göteborg rapporterar om.

Vackert väder brukar betyda mindre sjöräddningsuppdrag. Det vackra vädret i somras gjorde att Sjöfartsverket sjö- och flygräddningscentral gjorde färre räddningsinsatser än samma tid föregående år: 474 räddningsinsatser maj–augusti jämfört med 543 samma tid 2013.

Ett stabilt högtryck, som i somras, är ofta bra ur sjöräddningssynpunkt. Men det kan också innebära problem med ökad risk för snabba och kraftiga väderomslag, så kallat överfallsväder.

De vanligaste orsakerna till larm var grundstötning, fel på motor, fel på propeller och hårt väder.

För att det ska räknas som en sjöräddningsinsats, måste det finnas en fara för liv.

Många fritidsbåtsincidenter, till exempel grundstötningar, syns därför inte i statistiken. Men enligt flera försäkringsbolag har den typen av ärenden som rör fritidsbåtar ökat under årets sommar, rapporterar SR.

En annan faktor att väga in, är att Sjöräddningssällskapet står för merparten av sjöräddningsinsatserna. Det finns ingen statistik, som jämför Sjöfartsverkets och Sjöräddningssällskapet insatser under samma tid sommaren 2014.

Jörgen Bengtson