Kyla men ingen vinter

Hösten dröjer kvar på Hälsingekusten, även om det varit några dygn med kyla. Enligt väderprognoserna blir det ingen vinter förrän tidigast en bit in i december.

Först när dygnsmedeltemperatur är under noll grader Celsius fem dygn i följd, är det vinter. Vintertemperatur har det varit enskilda dagar och snö har fallit – för att sedan töa bort – men vintern dröjer.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) håller ordning på den meteorologiska vinterns ankomst. På SMHI-webbens sida för årstider, årstidskarta, kan man dag för dag följa utvecklingen.

SMHI talar på sin webbplats om olika definitioner på vinter. För många är vinters ankomst liktydig med snö på marken. För andra är vinter de tre vintermånaderna december, januari och februari, som är den kalendariska definitionen på vinter. Men de flesta håller nog med SMHI om att det måste vara vinterkyla – alltså under noll grader – en tid, för att vintern verkligen ska vara här.

Enstaka delar av Hälsingland har fått vinter, men för kusten och huvuddelen av inlandet är det ännu höst en tid.

Jörgen Bengtson