Gräsklippning tillåten

Brukar du klippa gräs på strandskyddat område? Hittills har det varit förbjudet. Nu är det tillåtet, enligt beslut i Mark- och miljööverdomstolen.

Bakgrunden är en tvist, där staten förbjöd en fastighetsägare att klippa gräset på strandskyddat område. Markägaren överklagade beslutet.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen (Svea hovrätt) sagt sitt: Domstolen anser att en fortsatt klippning av en gräsmatta, som anlagts innan området blev strandskyddat, inte strider mot strandskyddsbestämmelserna. Domstolen upphäver därför det gamla beslutet, enligt Infotorg Juridik.

Svea hovrätt är sedan maj 2011 Mark- och miljööverdomstol i Sverige.

Jörgen Bengtson