Skärgårdsutveckling – i Stockholm

Sju Stockholmskommuner satsar på att utveckla turismen i skärgården med boende, mat, kajakpaddling, fiske, cykelturer, vrakdykning, öluffande och annat.

De sju skärgårdskommunerna har skrivit under ett gemensamt avtal med landstinget, länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk och några privata företag. Målet är att utveckla besöksnäringen i världens kanske mest attraktiva skärgård till en internationell toppdestination.

Satsningen började redan 2012 som projektet Skärgårdsstrategin. Nu växlar det upp i ett treårigt samverkansavtal ”Stockholm Archipelago” 2015–2017.

Samarbetet ska väcka liv i skärgårdens slumrande tillgångar, förlänga säsongerna, paketera upplevelserna attraktivt och locka nya turister till skärgården. Framöver blir det gemensam marknadsföring och gemensamt nätverksbyggande. Visionen är att Stockholms skärgård år 2030 ska vara ett besöksmål i världsklass – året runt. Antalet kommersiella gästnätter och heltidsarbeten ska öka med 50 procent till 2020. Omsättningen ska öka med 80 procent och förädlingsvärdet med 100 procent.

Mycket av vad Stockholms sju kustkommuner – Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker – gör, skulle också de tre kustkommunerna i Hälsingland eller fyra i Gävleborg kunna göra. Ett stort problem på Hälsingekusten och Jungfrukusten är att det inte finns kollektivtrafik till sjöss, vilket gör det nästan omöjligt att ta sig ut till öarna. Undantaget är Söderhamns skärgård, där kommunen har satsat på båtförbindelser till sina fyra öar med vandrarhem eller övernattningsstugor plus turbåten m/s Moa och taxibåtar.

Här – med ögonen både på Stockholm och Söderhamn – har Hälsingekusten i övrigt och gärna hela kuststräckan från Gävle till Sundsvall något att lära. Mellan Stockholms skärgård och Höga kustens skärgård ligger nämligen en tämligen okänt skärgård, Hälsinglands skärgård, med stor utvecklingspotential.

Jörgen Bengtson