Läkemedelsrester i Östersjön

Läkemedelsrester är sannolikt ett problem även på Hälsingekusten, som en del av Östersjöns problem med läkemedelsrester.

Initiativet Hållbara Hav fortsätter sin jakt på läkemedelsrester i det känsliga innanhav, som Östersjön är. Förra året fann organisationen läkemedelsrester i vattenprover tagna mitt ute på Östersjön. I år har Initiativet Hållbara Hav fortsatt med provtagningar på fler platser under 2014.

Nu har organisationen överlämnat årets vattenprover till Berndt Björlenius på KTH. Analyserna, som sker vid Umeå universitet, beräknas klara under våren 2015. I år har proverna hämtats från Visby, Oxelösund, Tallinn, Hanöbukten, Helsingborg, Rostock och Gdynia.

De uppmätta halterna är än så länge inte så höga att man kan förvänta sig någon biologisk påverkan. Men resultaten visar tydligt att läkemedel är oerhört svårnedbrytbara ämnen. De läkemedel som vi släpper ut idag kommer därför att finnas kvar under mycket lång tid samtidigt som mer och mer tillförs varje år.

Dagens reningsverk är utvecklade för att ta hand om närsalter som kväve och fosfor, inte läkemedel. I dag släpper de igenom upp till 50 procent av avloppsvattnens läkemedel. Teknik som är under utveckling visar dock att det finns möjlighet att rena bort stora delar av läkemedelsresterna. Berndt Björlenius på KTH leder ett projekt där man i en mobil testanläggning provar olika metoder.

– Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid, skriver organisationen Initiativet Hållbara Hav i ett pressmeddelande.

– I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen, skriver organisationen.

Jörgen Bengtson